Posted in 心口痛 胸椎移位

【胸椎移位】有機會導致心口痛?不一定是心臟病!透唔到氣! 可以點解決?

【胸椎移位】有機會導致心口痛?不一定是心… read more 【胸椎移位】有機會導致心口痛?不一定是心臟病!透唔到氣! 可以點解決?

Posted in 正骨復位整骨

痛症可能和【脊骨移位】或脊椎側彎有關,經常腰骨痛不要掉以輕心!│中元堂-正骨復位整脊醫痛症治療中心

痛症可能和【脊骨移位】或脊椎側彎有關,經… read more 痛症可能和【脊骨移位】或脊椎側彎有關,經常腰骨痛不要掉以輕心!│中元堂-正骨復位整脊醫痛症治療中心

Posted in 【跌打】百科

中元堂骨傷科(俗稱跌打)價目表

想在香港找骨傷科俗稱【跌打】服務嗎?又怕… read more 中元堂骨傷科(俗稱跌打)價目表

Posted in 【痛症】百科

中元堂正骨復位痛症價目表

想在香港找【正骨復位】的整骨服務嗎?又怕… read more 中元堂正骨復位痛症價目表

Posted in 【痛症】百科 正骨復位整骨

有頸椎移位點算好?要找跌打醫師?要找物理治療師,還是脊醫,大家可以考慮正骨復位理療保健服務!

想在香港找【正骨復位】的整骨服務嗎?又怕… read more 有頸椎移位點算好?要找跌打醫師?要找物理治療師,還是脊醫,大家可以考慮正骨復位理療保健服務!

Posted in 【跌打痛症】個案分享

【跌打痛症】個案分享—足踝關節扭挫傷(俗稱拗柴)

【跌打痛症】個案分享—足踝關節扭挫傷(俗… read more 【跌打痛症】個案分享—足踝關節扭挫傷(俗稱拗柴)

Posted in 【痛症】百科 脊椎側彎

脊椎側彎更容易在小朋友/兒童身上出現?是否需要正骨?

【脊椎側彎】更容易在小朋友/兒童身上出現… read more 脊椎側彎更容易在小朋友/兒童身上出現?是否需要正骨?

Posted in 【痛症】百科

我有長期痛症嗎?

【長期痛症】點解關我事?我又冇冇受傷,中… read more 我有長期痛症嗎?

Posted in 【痛症】百科

一文睇晒【痛症】類型和分類?請看以下分享!

一文睇晒【痛症】類型和分類?請看以下分享… read more 一文睇晒【痛症】類型和分類?請看以下分享!

中元堂可以提供正宗的理療服務, 包括坐骨神經痛, 姿勢不良, 尾椎小關節綜合症, 椎管狹窄症, 椎間盤突出, 背部手術失敗症, 脊椎側彎, 脊醫, 非椎間盤突出導致的腰背部, 頸部疼痛
Posted in 【痛症】百科

【痛症】可以點算?強直性脊椎炎/僵直性脊椎炎自我檢測

僵直性脊椎炎是其中一種產生痛症的免疫力病,容易和其他慢性痛症混為一談,例如普通炎症,疲勞性背痛,因為久坐腰痛等等。患者背部會逐漸緊痛僵硬,於晨間和後半夜特別明顯,嚴重影響患者和伴侶的日常生活。如果沒有好好治療及透過推拿來舒緩脊椎周邊筋肉,脊椎關節和筋連在一起就會愈來愈影響姿勢,加上睡覺又不好好注意睡姿,長久下去會脊椎變形,不但會失去靈活性,而且會彎腰駝背,造成外觀缺憾,沒法補救。